Coachning – avtal

Coachning bidrar till att skapa självkännedom och brygga gapet mellan var du är idag och där du vill vara inom en överskådlig framtid.

Överenskommelse

Coachning är en målinriktad process som hjälper dig att nå mål snabbare och mer effektivt än du skulle göra på egen hand. Det är baserat på dig och vad du behöver mest för din egen utveckling. Det innebär en kravlös ingång där jag inte utsätter dig för ett fördefinierat program. I stället bygger jag det tillsammans med dig och dina mål och delmål växer fram under våra möten.

Coachningsprocessen

Genom frågor och självupptäckande får du hjälp att identifiera och utveckla strategier som hjälper dig nå dina mål. Min roll som coach är inte att säga åt dig vad du ska göra. Du är ansvarig för din framgång och får aktivt stöd och uppmuntran längs vägen.

All coachning underlättas av din öppenhet kring din situation. Jag använder frågor för att skapa insikter om hur du ser det du ser, och hur du kan skifta perspektiv. Jag kanske ställer frågor som kan uppfattas som utmanande, men mitt mål är alltid att synliggöra tankar och uppfattningar som begränsar dig. Jag kan också ge dig personlig feedback och dela med mig av mina observationer.

Som din coach har jag din utveckling i fokus och jag vet att den gynnas av ärlighet och öppenhet från oss båda.

Ett samarbete

Jag vill vara din katalysator för nytänkande och ge support och uppmuntran längs vägen. Jag hjälper dig se när du tänker och agerar i konflikt med dina mål. Du får också stöd i att övervinna hinder som dyker upp i de aktiviteter som du stöter på eller själv initierar.

Som coach tar jag ansvar för processen i våra möten och du som klient är ansvarig för innehållet. Det betyder att jag förväntar mig att du förbereder dig inför våra möten och har en första tanke om vad du vill prata med mig om. Det som är viktigt för din utveckling bör vara fundamentet i våra möten. För att nå målen förväntar jag mig också att du föreslår och tar ansvar för aktiviteter mellan våra möten.

Vårt samarbete betyder att vi ses ungefär varannan vecka i cirka en timme per gång under 4, 6 eller 12 sessioner (enligt överenskommelse). Vi gör självklart uppehåll för semestrar och helgdagar. Avbokningar bör ske senast 24 timmar innan överenskommen tid. Tillsammans utvärderar vi kontinuerligt våra möten så att du inte lämnar dem utan en känsla av värde och nya tankar. Du är välkommen att kontakta mig mellan möten för kortare frågeställningar.

Konfidentialitet

Våra möten är konfidentiella. Det betyder att jag som din coach inte avslöjar att du är min klient och inte talar om dig inför andra. Konfidentialitet vidhålls även efter avslutad coachning. Utöver detta arbetar jag enligt den etiska kod som sätts av ICF (International Coach Federation).