En intervju med Brandon Schauer

En intervju med Brandon Schauer

Det första programmet i en serie podcasts, eller podradioprogram, om webbtrender. Producent är Per Axbom, webbstrateg på XLENT Consulting Group.

Snackar och mixar gör: Per Axbom
Programmets längd: 30 minuter

Länkar som omnämns i programmet:

Synpunkter, idéer, önskemål?

Ring in till programmet på 08-559 25 160 och tala in din kommentar eller fråga. Via Skype ringer du till användarnamnet “axbom.se”.

Programmet

Ur programmet

Företag och organisationer förflyttar en ökande andel av sina verksamheter in i den digitala världen som utgör internet. Både vi som vill, och de som inte vill, måste då också förflytta oss in i detta virtuella vimmel för att utföra våra dagliga ärenden.

I programmet webbtrender pratar jag om sådant som påverkar dig som arbetar med webb: sociala nätverk, communities, rss, poddradio, användargenererat innehåll och webb 2.0.

Det är inte alltid helt lätt att hålla koll på allt nytt samtidigt som man försöker hålla en befintlig webbplats vid liv. När ska man egentligen göra vad? Och varför?

Webbtrender är en vägledning in bland allt det nya och jag hoppas kunna hjälpa dig att bättre förstå vilka möjligheter som finns och vilka åtgärder som kan göra din webbplats till en bättre upplevelse, och vilka fenomen som kan göra ditt online-liv till ett lite roligare liv – med betydligt färre inblandning av svordomar och frustration.

Jag tar upp aktuella fenomen på internet, gör en ansats till att förklara dem och hur du på bästa sätt använder dig av dem. Jag har ett tydligt fokus på användbarhet och tillgänglighet, inte bara ur ett användarperspektiv utan jag har lika stort fokus på användbarhet för dig som står bakom webbplatsen.

Jag som producerar programmet heter Per Axbom och är en person som lever och andas webb. Jag har innehaft de flesta roller inom webbproduktion och är idag webbstrateg på XLENT Consulting Group. I programmet tar jag upp teknik, tankar och idéer som har hjälpt mig och
som jag hoppas kan hjälpa dig som lyssnar.

Jag intervjuar också människor med intressanta synpunkter och hoppas givetvis också få uppslag från dig som lyssnar. Mer om hur du lämnar dina synpunkter i
slutet av programmet.

Programmets längd är beräknat till cirka 30 minuter. Lagom alltså för dig att lyssna på på väg till jobbet eller när du tränar.

——-

Merparten av detta första program av webbtrender upptas av en intervju med ingen mindre än Brandon Schauer från Adaptive Path. Efter intervjun rundar jag sedan av med att bena ut vad Brandon sagt och vad som egentligen utmärker det smått obskyra begreppet webb 2.0.

Brandon Schauer är designstrateg på Adaptive Path och kommer till Malmö den 14-15 juni. Han håller inledningsanförandet på konferensen From Business to Buttons som arrangeras av konsultföretaget inUse och malmö högskola.

Konferensen har varit en perfekt ursäkt för mig att ringa upp Brandon via Skype och höra lite
mer om vad det är Adaptive Path som företag gör så bra och kanske framför allt hur Brandon, som i botten är industridesigner, tycker att vi ska tänka när vi utformar våra webbplatser.

Brandon och jag hade kommit överens om att prata i cirka 15 minuter. Det blev istället 45 minuter som jag nu har redigerat ner till 20 för detta program. Jag hoppas få chansen att återkomma till vårt samtal i framtiden, och då plocka fler och nya exempel från ett mycket givande
samtal.

intervju med Brandon Schauer (på engelska)

Brandon för fram idén om om att man som företag kan skapa sig en position genom att dela med sig av kunskap. Inte bara det, genom att dela med sig av kunskap skapar man också en dialog och de anställda lär sig också nya saker.

Adaptive path har dels en företagsblogg och de flesta anställda har också en egen privat blogg. Det är ingen motsättning utan snarare ett sätt att nå ut till fler. De anordnar också seminarier och konferenser för att nå ut och skapa dialog. Genom att vara mer närvarande hos sina intressenter, även fysiskt, så syns man mer och får bra renommé, hittar kunder och framtida kollegor, och ökar samtidigt sin kompetens – argumenten för öppenhet kan väl egentligen inte väga tyngre än så?

Brandon citerar också Jeff Veen: vad vi ger bort i form av gratis information kommer tillbaka till oss tiofaldigt.

Vi pratar också om usability kontra user research.
En webbplats handlar inte bara om användbarhet och användarvänliget; En bra webbplats är engagerande och fantasieggande.

För att uppnå det måste man ha en djup förståelse för sin målgrupp och kunskaper om hur ny teknik kan användas.

En metod som Brandon pratar om är användarundersökningar med syfte att skapa empati för målgruppen: genom att befinna sig på plats där målgruppen lever och verkar så får man en bättre förståelse för behov, förkunskaper och förmågor – och vad de gillar eller undviker.

Brandon nämner också en skifte från att fokusera på användbarhet till att fokusera på värde. Han syftar på det värde ger vi användarna genom att erbjuda en viss tjänst eller utforma tjänsten på ett visst sätt.

Han beskriver mycket kring det som jag ser som byggklossar i den nya generationen av webbplatser, det vi gärna kallar webb 2.0

Tre byggklossar som utgör webb 2.0 är:

  • en ökad förmåga för företag att dela med sig av information och använda ny teknik, till exempel i form av bloggar och wikis
  • rikare upplevelser: en högre grad av interaktivet och möjligheter att göra saker på internet, till exempel genom Ajax och Flash
  • förmågan att släppa kontrollen och makten över informationen till användarna: de kan både påverka den och ta del av den på sina egna villkor, genom till exempel RSS-flöden

I kommande program pratar jag mer om Wikis, Ajax och RSS-flöden – och hur du med hjälp av den nya tekniken kan skapa just mer värde – för dig själv och för webbplatsens besökare.

Härnäst på agendan står dock mitt besök på konferensen From Business to Buttons där jag får tillfälle att träffa och lyssna mer på Brandon och andra smarta människor. Innehållet i nästa program kommer givetvis
genomsyras av intryck från konferensen.

——-

Jag vill hemst gärna höra från dig som lyssnar. Information om programmet och dina möjligheter att mejla, ringa eller skajpa in hittar du under kontakt.


Kommentera