Det är inte bara extremt starka ljud som är skadliga, även lägre volymer under längre tid kan vara farligt för din hörsel. Du är enligt lag skyddad mot för höga bullernivåer på din arbetsplats. Går du och tittar på monstertruckar i Globen får du skylla dig själv.

Läs också min artikel: Buller på förskolor skadar våra barn.

 • Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel, dB.
 • 0 dB är det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta.
 • Ljud över 85 dB kan vara farliga för ett friskt öra.
 • Den så kallade smärtgränsen går vid 125 dB. Det är när man börjar känna obehag inne i örat. Men tänk på att långt innan dess är ljudvolymen farlig.
 • Om ljudstyrkan fördubblas ökar bara decibelltalet med 3 dB.
 • En ökning med 10 dB innebär att ljudstyrkan ökar med 10 gånger.
 • En ökning med 20 dB gör att ljudstyrkan ökar med hela 100 gånger

För att åskådliggöra detta ytterligare kan vi ta ett exempel:

 • Gränsen för vad öronen klarar utan att skadas är i Sverige satt till 85 dB åtta timmar om dagen under varje arbetsdag.
 • Om ljudvolymen ökar med 3 dB till 88 dB når man gränsvärdet efter fyra timmar, eftersom tre dB innebär att ljudstyrkan fördubblas.
 • Om volymen ökar ytterligare 3 dB till 91 dB bör man inte exponera sig mer än två timmar.

Observera att en ökning på 3 decibel innebär en fördubblad ljudstyrka men experiment har visat att det mänskliga örat uppfattar en fördubbling av ljudstyrkan först vid en ökning på 10 decibel. En ökning på 3 decibel är knappt märkbar för de flesta människor.

Ljud är som radioaktiv strålning: Du kan vistas en kort tid i hög strålning och en längre tid i låg strålning utan att ta skada. Men
om strålningen är för hög tar du skada oavsett hur kort tid du har blivit exponerad. Det är individuellt hur stor belastning hörseln tål. En del har ”glasöron” en del har ”stenöron” problemet är att man aldrig kan veta om man har glasöron förrän det är för sent.


Ungefärliga decibelväden

0 decibel
gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta, ungefär som en mygga på 3 meters avstånd
10 decibel
mänsklig andning på 3 meters avstånd
20 decibel
viskningar
50 decibel
kraftigt regn
60 decibel
normalt samtal
70 decibel
vältrafikerad gata på 5 meters avstånd
75 decibel
tvättmaskin
80 decibel
dammsugare på 1 meters avstånd
85 decibel
stadstrafik (ljud över denna nivå kan orsaka hörselskador beroende på hur länge du utsätts)
90 decibel
hårtork, gräsklippare
100 decibel
walkman, traktor, slagborr på 2 meters avstånd
110 decibel
konsert, motorsåg på 1 meters avstånd
120 decibel
ambulans, knall från åska
130 decibel
gränsen för smärta
140 decibel
fyrverkeri, gevärsskott på 1 meters avstånd
150 decibel
jetmotor på 30 meters avstånd, kan orsaka fysisk skada på människokroppen
190 decibel
raketmotor på cirka 30 meters avstånd, trumhinnan kan spricka
200 decibel
människor kan dö
250 decibel
bombexplosion på 5 meters avstånd

Referenser

 • Anonym

  Jag har hört att 190 dB är det högsta möjliga ljudtrycket (decibeltalet) i luft.

  Värden upp mot 250 dB, som beskrivs här, är alltså omöjliga under vanliga förhållanden vad jag förstår…

 • Anonym2

  Kan det inte vara så att 190 dB är det högsta ljud man kan höra innnan trumhinnan brister.

 • Anonym

  Den maximala ljudnivån går till 194dB. Allt över detta är shockvågor. Det som står i artikeln är alltså ljudtrycksnivån, vilket är fullt möjligt.

 • Göran Eriksson

  Bor i villa. Planerar att flytta till lägenhet i Sollentuna. JM bygger intill järnvägen med 65 dB inomhus. Vi är skeptiska till denna ljudnivå.Vad sägs?
  MVH Göran Eriksson

 • Enligt Riksdagens beslut, Proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för framtida transporter:

  Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

  För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA.

  Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalent-nivå i bostadsområdet i övrigt.

 • Måns

  Jag bygger en båt med en motr på 540 kubiktum med fria torra avgaser genom akterspegeln. Jag har hittat ljuddämpare som sänker upp till 14 dB. Hur kommer detta att upplevas? Med tanke på att +3dB innebär en fördubbling så bör detta bli en rejäl sänkning.

 • marie

  vi har nyligen flyttat in i en bostadsrätt, där vi upplever onormalt höga stegljud från grannen ovanför. efter en amatörmätning har vi fått siffror på 79 dB.

  vad är ett rimmligt värde för stegljud?

 • Anonym

  Så vitt jag fått lära mig och även enligt wikipedia så är 3dB är en hörbar förändring av ljudtrycket
  däremot 10dB är en dubblering av ljudtrycket (dBSPL)

  så er förklaring är enligt mig fel!

 • Wikipedia skriver ”Specifically, an increase of 3 dB corresponds to an approximate doubling of power or intensity.” Vad är det som du inte håller med om?

 • Anonym

  3dB är mycket riktigt en fördubbling av effekten (rent fysikaliskt). Hörselorganen är emellertid inte linjära. Med hörselorganens olinjäritet beaktad så uppfattas 10dB som en fördubbling av ljudnivån (iallfall inom ett visst intervall där vi normalt använder vår hörsel).

 • Bra poäng. Då är det som det står i mitt inlägg högst upp:

  Observera att en ökning på 3 decibel innebär en fördubblad ljudstyrka men experiment har visat att det mänskliga örat uppfattar en fördubbling av ljudstyrkan först vid en ökning på 10 decibel. En ökning på 3 decibel är knappt märkbar för de flesta människor.

 • Anonym

  Hej. Jag bor i en etta, i ett hyreshus med mkt tunna väggar.. Har precis köpt en Luftrenare/AC pga allergi, och nu är jag orolig för att den låter för mycket och blir störande för grannar.
  I manualen har den 53 db.

  Vilka riktlinjer tycker du att jag ska följa när jag använder den? Så jag inte får klagomål.

 • Osäker

  Hej jag har en förstärkare från 1970 med ett dB tryck på 90-110
  så köpte jag nyligen en stereo reciever amplifier som ligger på 85dB

  dvs 175-195dB hur länge bör jag spela om dagen?

 • ruffe

  Hejsan.
  det beror på ifall du tänker spela på max hela tiden.
  Men du kan aldrig ha en reciver (& högtalare) som kan pumpa ut så mycket DB som 175-195 så du behöver nog inte vara orolig.
  PA förstärkare med bra högtalare o.s.v kommer inte upp i mer än 130 DB och då är det smärtsamt.

 • Anonym

  Hej,
  Jag undrar vad är den vanliga ljudnivån på förskolor? d.v.s att vissa förskolor har ”Öra” SoundEar 2000 men jag undrar vad har de ställt som max ljudnivå? det nivån när värdet överskrids lyser det RÖTT och VARNING från ”örats” mitt.

 • Dan

  Hallå!
  Jag har nyligen köpt ett trumset. Jag testkörde dem en vända i typ en minut för att kolla ljudnivå/kvalitét o.s.v. Genast kom grannen LÄNGST UT och klagade avsevärt.
  Jag har nu ljuddämpat trummorna så gått det går.
  Det jag undrar är: Finns det någon (egentlig) maxtillåten decibel-nivå när man bor i lägenhet? För man får ju ”väsnas” mellan 07.00 och 22.00 så jag tycker inte min granne har så mycket att säga till om. Vad tycker du/ni?
  Min plan är att skaffa en tjock gummi matta att ha trummorna på, som förhoppningsvis dämpar vibrationerna (ljudvågor=vibrationer/svängningar), samt nån madrass och så.
  Tips/synpunkter?

 • Anonym

  Gränsen för vad öronen klarar utan att skadas är i Sverige satt till 85 dB åtta timmar om dagen under varje arbetsdag.

  Detta påstående är inte helt korrekt så tillsvida att hörselskador mycket väl kan inträffa innan denna nivå oavsett hur lång exponeringen är. För övrigt avses A-vägd skala, dvs 85 dB(A) över 8 timmars exponering.

  A-vägd kurva innebär en anpassning till hur vi människor upplever ljud.

  Denna nivå är det övre gränsvärdet, dvs det är krav på hörselskydd används och ansvaret ligger på arbetsgivaren.

  Det finns ett undre insatsvärde på 80 dB(A) där arbetsgivaren är skyldig att informera om risker samt tillse att hörselskydd finns tillgängligt.

 • anna

  ska ha prov behöver hjälp vad e max decibel på arbetsplats tack för hjälp anna

 • C20

  Maxtrycket som är möjligt avgörs av trycket i luften
  – vid havsnivå är det trycket ju 1013 millibar i genomsnitt eller 101300 pa. Referenstrycket vid 0 dB är 0,00002 pa,
  log(101300/0,00002) = 9,705
  Ljudintensiteten (det som man att dB-skalan efter) ökar med kvadraten av ljudtrycket
  och det blir ju en faktor 2 på logaritmen, så 9,705*2 = 19,41 bel – vilket ju är 194,1 decibel.

  Högre nivåer än 194 dB SPL kan dock uppstå vid t ex explosioner eller kraftiga elektriska urladdningar (t ex åskväder) när luften hettas upp och expanderar snabbt och kraftigt och/eller att gas tillförs luften hastigt vid t ex en förbränning, exploderande tank med högt tryck etc.

  I tabellen antar jag att man har A-vägda värden eftersom det handlar om hur pass hörselskadligt ljudet är och dB(A) är standarden vid bullermätningar.
  A-vägningen är dock inte riktigt ”hel-täckande” när det gäller högfrekvent ljud.
  ”Toppen” där den ger starkast utslag ligger för lågt i frekvens (borde ligga på 4-5 kHz och inte som nu på 2,5). http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/1/1c/Dba.JPG

  85 dB ordentligt tilltaget om det handlar om högfrekvent buller. Många typer av industriljud, t ex sågar, tryckluft, olika skrammel har sin starkaste del över 2 kHz. Detsamma gäller t ex dom som jobbar på förskola (ungar som skriker). Om man har bra hörsel och utsätts för såna ljud med ett genomsnitt på 85 dB(A) i 8 tim per dag, varje arbetsdag så kommer man inte ha så bra hörsel längre efter några år.

  Kasst är det att man ofta inte mäter frekvenser över 8 kHz på audiogram då det ofta är i dom högsta frekvenserna som hörseln tar stryk först.
  Dom frekvenserna kanske inte är dom viktigaste för talförståelsen, men påverkar upplevelsen av musik och andra ljud.
  Dessutom kan man ofta upptäcka en begynnande hörselskada i ett tidigare skede då – innan den ”kryper ner” så lågt att den påverkar talförståelsen.

  Lågfrekvent ljud tål man dock betydligt mer
  Det känns dock vid högre nivåer, men skadar sällan hörseln om det inte är extrema nivåer och under lång tid (såna nivåer går sällan att få upp i vanliga miljöer)
  – t ex åka bil ligger ofta på 100 dB konstant under färd och kan lätt gå upp över 110 dB SPL om man t ex kör fort på lite gropig väg eller öppnar fönstret i hög fart (merparen av ljudet där är dock bas och infraljud).
  På t ex en konsert är det ofta en hel del bas, men även ljud på högre frekvenser samtidigt (beroende på musikens spektrum).
  Det är dom låga frekvenserna som ger det där sköna ljudet när man känner ”dunket” i kroppen, men det är mellanregister-delen av ljudet som skadar hörseln och ger tunnitus (om man osmart nog att inte använda öronproppar).

 • C20

  Borde kanske tillgägga att dB SPL avser ovägd kurva (alla frekvenser lika starka på mätningen)
  – för dB(A) filtrerar man ju ut så låga frekvenser ger mindre utslag på mätningen.

 • Peter

  Jag tappade en sängbotten av träribbor i parkettgolvet häromdagen och tyckte det lät högt. Känner ett litet tryck i ena örat ibland. Det lät bara i 1-2 sekunder men kan ett sådant ljud vara farligt och vilket decibeltal kan det ha nått upp till? Är lite ljudkänslig sedan en tid.

 • C20

  @Peter
  Det är möjligt att det kan vara skadligt
  – iallfall om det händer upprepade gånger
  Man har ju dock inte testat att släppa en sängbooten och mätt upp det (spektrum ch nivå) – men det är tänkbart att det smälla/skramla till rätt bra på mellanregisterfrekvenser.
  Det kan säkert komma upp i 115-125 db mätt som impulstopp. Hur det upplevs och hur ev skadligt det är beror sen förutom frekvens-spektrumet även på karatären – om man tappar hela bunten med plankor samtidigt eller om dom rasar ner en efter en så det blir ett mer långvarigt ljud.

 • hur kan du höra det?

 • malin israelsson

  hejsan!
  jag undrar vart du har fått tag på faktan om de ungefärliga decibelvärdena?
  //Malin

 • Danko

  195 dB(A) är det högsta ljudtrycket i luft, ljudnivåer över detta bildas det chockvågor.

  +100 dB(A) Riskzonen

  +80 dB(A) Ljudnivåer som kan skada din hörsel.

  Ofta säger man att vi människor kan uppfatta frekvenser mellan 20 Hz och 20 KHz, men jag uppfattar även ultraljud upp till 21,1 KHz.

 • Danko

  Mitt råd är att man ligger mellan 86 dB och 94 dB maximalt på 120 dB. Men musik över 107 dB känns inte njutbar och dessutom är det större risk för hörselskador.

 • Pingback: Har jag tur… | Bara Hoppfull()

 • Ann Hörnquist

  Jag är ifärd med att köpa kyl och frys som uppges ha 36 decibel. Min säng står i närheten (bor i 1,5rumslägenhet), tror du att jag kommer att störas nattetid av ljudet från kyl/frys?
  //Ann

 • Pingback: Stormen har bedarrat « Kvinnotankar()

 • S

  Du skriver att ”0 dB är det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta.”

  Hur förklarar du då att man vid ett hörselprov kan mäta till -10?

 • gm

  För att anknyta till vad en ökning med 3 dB och en fördubbling av ljudstyrkan innebär. Om du adderar två lika starka ljudkällor för du en ökning med 3 dB – jämför med att koppla i eller ur ena högtalaren, starta en till bil osv. En förändring med 3 dB är alltså något man helt klart hör, men man upplever det inte som en fördubbling.

 • brahörsel

  Det är som GM skriver, dvs att om man får en fördubbling av ljudtrycket så blir det en förändring av 6 dB. Dock måste vågorna vara i koherens, dvs samma fas överallt i rummet. Medelvärdet blir att den dubblering blir +3 dB. Således kan man aldrig addera två källor, som i förstärkarfallet: 110 + 85 dB = 195 dB. Det blir en betydligt mindre ökning eftersom 85 << 110 dB. Hade källorna varit lika starka, exempelvis 85 + 85 dB hade det resulterat i ett totalt ljudtryck om 85 + 3 dB = 88 dB, dvs vi adderar två lika starka ljudkällor som GM skriver.

 • brahörsel

  Till de tidigare ovan givna insatsvärden (80 och 85 dB(A) finns ytterligare en som avser impulsljud, även ibland kallat transientljud. Detta insatsvärde ligger på 130 dB och använder C-vägd kurva, dvs dB(C), som även är en vägning som används vid bedömning av lågfrekvent buller.

 • Mårten

  Hejsan allihopa!

  Har en fråga som kanske kan besvaras.

  När det gäller intag av störande ljud från tvättstugan in till min lägenhet.

  Var går gränsen? Har fixat en decibel mätare som vissar 35-37 decibel från kl 0700-22.00.

  Det är så fruktansvärt att de verkligen sätter sig in i huvudet, ren tortyr.

  Vad är mina rättigheter egentligen som hyreskund?

  Med vänlig hälsning,

  En störande hyresgäst

 • Mårten

  Hejsan allihopa!

  Har en fråga som kanske kan besvaras.

  När det gäller intag av störande ljud från tvättstugan in till min lägenhet.

  Var går gränsen? Har fixat en decibel mätare som vissar 35-37 decibel från kl 0700-22.00. Det är från torkrummet och är nog från sent 1980 talet( very oldschool)

  Det är så fruktansvärt att de verkligen sätter sig in i huvudet, ren tortyr.

  Vad är mina rättigheter egentligen som hyreskund?

  Med vänlig hälsning,

  En störande hyresgäst

 • maja

  hej!
  jag undrar om det finns en högsta tillåten gräns för ljudnivån på en tex pop konsert????

  Tacksam för svar:)

 • Göran

  Mårten!

  Du kan nog inte göra något, juridiskt, mot så låga värden.
  Jag känner dock igen problemet fast med ljudet från moderna 4-taktsmotorer; gräsklippare, trädgårdstraktorer, 4-hjulingar m.m.m.m. De sätter sig i huvudet och resonerar (kan bero på att skallen är tom!?).

  Sommaren är en pina för mig då alla grannar använder slika maskiner till ditt och datt, Från arla morgonstund till sena aftonen.
  Ljudnivå ligger på en bit över 60dB då närmsta grannen kör förbi men det är kortare perioder, så den stora störningen (så tänker jag inte just då han kör förbi förståss) är det ständiga, pulserande motorljudet i bakgrunden.

 • Kenth

  Det ska byggas vindkraftverk. Har blivit informerad att det kan bli ett ljud på 35 decibel där jag bor. Är det ett ljud man kommer att uppfatta som störande?

 • G

  Hej

  Grannen ovanför renovera. Han sänkte sitt golv med 15 cm vilket bidrar till allt han gör hör jag. Kan identifiera vad han tappar tex tummstock el penna etc. Det är så lyhört att jag har grova problem med att sova. Undrar vad säger byggnormen om standard värden i decibell. Vad är acceptabellt o inte. Just nu är det diskutioner gällande hans sänkning i BRF . De verkar samverka efter som grannen ovanför sitter nämligen oxå i styrelsen. Vad gör jag för att få bukt på problem. Bygget har dessutom pågåt i ett år o fortsätter varje dag helg. Knäckt. Är grymt förbanad för att inga kan ta beslut varken BRF el Förvaltaren.

  Tips så vore jag tacksam !

  /G

 • alf bjunge

  Är det rimligt/skadligt med ca:1oo
  decibel ljudnivå 20 meter från järnvägen?
  Detta är mitt på våran gräsmatta där barnen leker och även har sin lekstuga.
  Detta är när tåget dundrar förbi! ca 2 godståg i timman.
  Man har höjt rälsen. ökat hastigheten och ökat tonaget.

 • johan_se

  Hejsan. Jag har nyligen fått problem med min granne. Han påstår att våra Hundar skäller 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan vilket verkligen inte är fallet för ifall det var sant då skulle jag knappast klara av att gå till skolan och studera och min moder som jobbar natt skulle inte kunna gå till jobbet för ifall hundarna skulle skälla 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan skulle ju inte vi fått någon sömn. Han har nyligen haft gjort ett ljudbuller test inne hos sig vilket jag misstänker är förfalskat eller manipulerat ”bevismaterial”. Den läste upp en 54dB vilket jag har uppfattat som en ganska hög volym. Och här är hur jag inte förstår hur det kan låta så högt. Perioden då testet gjordes var jag hemma, min utbildning hade inte startat än och jag hade inget jobb att gå till heller. Hundarna skäller inte när vi e hemma, ifall dem skäller är det en kort sekund när någon kommer på besök. Annars skäller dem ej. ”Bevismaterialet” säger att dem skällt över 54dB och att ljudnivån man får höra från grannen ligger på 30dB enligt miljöverket. Men, det var bara dag 1 dem skällde över 54dB, dag två skällde dem inte lika mycket som dag ett och det mättes bara upp till 27dB som max. Där är första punkten var jag finner att något är lurt. Andra faktorn är att hundarna under denna period har varit mestadels på andra våningen med mig för jag har mestadels varit i mitt rum, och enligt kommunen så satt deras ljudnivåmätare i hans vardagsrum vilket är på våningen under mig och bakom en tjock och isolerad betongvägg. Ändå lyckades dem mäta en 54dB på dag 1. Sedan har dem även sagt att exakt 70 dB mätningar spelades in på dessa två dagar vilket är omöjligt för jag var hemma, och dem skäller inte närheten så mycket. Hur skall jag bära mig åt för att få dem till att undersöka ifall bevismaterialet var manipulerat? Jag är lite lost just nu och försöker köra en liten undersökning. egentligen allt jag skulle behöva är penetrations nivån från ett hundskall genom tjock betongvägg med isolering, för det skulle vara en bra start så kan jag komma vidare. Har googlat runt och försökt hitta någon typ av information men finns ingen info om ljudnivåers penetration genom betong och isolering någonstans. Jag har dock hittat information om att ett kraftigt hundskall går runt en 100dB.

 • Curt Widlund

  Oregelbundna hundskall är MYCKET irriterande så jag förstår din granne som betalar hyra och får ett helvete i sina rum av din hund. HUNDÄGAREN är skyldig att dressera sin hund att inte störa eller sälja hunden till en egnahemsägare. Hunden skall bort eller vara tyst. Alla har rätt till en tyst miljö eller hur.
  Ingen har rätt att störa då får vi en miljövänlig miljö.

 • Hej,

  Den nya adressen till Aartister och Musiker mot Tinnitus (AMMOT) är http://www.ammot.se/