Det är inte bara extremt starka ljud som är skadliga, även lägre volymer under längre tid kan vara farligt för din hörsel. Du är enligt lag skyddad mot för höga bullernivåer på din arbetsplats. Går du och tittar på monstertruckar i Globen får du skylla dig själv.

Läs också min artikel: Buller på förskolor skadar våra barn.

  • Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel, dB.
  • 0 dB är det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta.
  • Ljud över 85 dB kan vara farliga för ett friskt öra.
  • Den så kallade smärtgränsen går vid 125 dB. Det är när man börjar känna obehag inne i örat. Men tänk på att långt innan dess är ljudvolymen farlig.
  • Om ljudstyrkan fördubblas ökar bara decibelltalet med 3 dB.
  • En ökning med 10 dB innebär att ljudstyrkan ökar med 10 gånger.
  • En ökning med 20 dB gör att ljudstyrkan ökar med hela 100 gånger

För att åskådliggöra detta ytterligare kan vi ta ett exempel:

  • Gränsen för vad öronen klarar utan att skadas är i Sverige satt till 85 dB åtta timmar om dagen under varje arbetsdag.
  • Om ljudvolymen ökar med 3 dB till 88 dB når man gränsvärdet efter fyra timmar, eftersom tre dB innebär att ljudstyrkan fördubblas.
  • Om volymen ökar ytterligare 3 dB till 91 dB bör man inte exponera sig mer än två timmar.

Observera att en ökning på 3 decibel innebär en fördubblad ljudstyrka men experiment har visat att det mänskliga örat uppfattar en fördubbling av ljudstyrkan först vid en ökning på 10 decibel. En ökning på 3 decibel är knappt märkbar för de flesta människor.

Ljud är som radioaktiv strålning: Du kan vistas en kort tid i hög strålning och en längre tid i låg strålning utan att ta skada. Men
om strålningen är för hög tar du skada oavsett hur kort tid du har blivit exponerad. Det är individuellt hur stor belastning hörseln tål. En del har ”glasöron” en del har ”stenöron” problemet är att man aldrig kan veta om man har glasöron förrän det är för sent.


Ungefärliga decibelväden

0 decibel
gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta, ungefär som en mygga på 3 meters avstånd
10 decibel
mänsklig andning på 3 meters avstånd
20 decibel
viskningar
50 decibel
kraftigt regn
60 decibel
normalt samtal
70 decibel
vältrafikerad gata på 5 meters avstånd
75 decibel
tvättmaskin
80 decibel
dammsugare på 1 meters avstånd
85 decibel
stadstrafik (ljud över denna nivå kan orsaka hörselskador beroende på hur länge du utsätts)
90 decibel
hårtork, gräsklippare
100 decibel
walkman, traktor, slagborr på 2 meters avstånd
110 decibel
konsert, motorsåg på 1 meters avstånd
120 decibel
ambulans, knall från åska
130 decibel
gränsen för smärta
140 decibel
fyrverkeri, gevärsskott på 1 meters avstånd
150 decibel
jetmotor på 30 meters avstånd, kan orsaka fysisk skada på människokroppen
190 decibel
raketmotor på cirka 30 meters avstånd, trumhinnan kan spricka
200 decibel
människor kan dö
250 decibel
bombexplosion på 5 meters avstånd

Referenser